rhdr

Przyłącze kanalizacyjne

Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej

 1. Zakres prac projektanta
 • Projekt
 • Pozwolenie zgody na lokalizację urządzeń
 • Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego

 

2. Zakres prac wykonawcy

 • Zgoda na zajęcie pasa ruchu drogowego
 • Zgłoszenie i wyznaczenie terminów wykonania prac w Wodociągach
 • Wytyczenie – geodeta
 • Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
 • Odbiór techniczny inspektora wodociągów
 • Odbiór techniczny zajęcia pasa
 • Mapka poinwentaryzacyjna –geodeta

3. W zakresie Inwestora

 • Uzyskanie warunków na przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej-wodociągi
 • Projekt wykonawczy
 • Wniosek o podpisanie umowy i zgłoszenie wykonawcy – wodociągi
 • Dostarczenie mapy poinwentaryzacyjnej do wodociągów