20140708_083647

Przyłącze gazowe

 1. Zakres prac projektanta
 • Projekt
 • Uzyskanie pozwolenie na budowę

2. Zakres prac wykonawcy

 • Wytyczenie – geodeta
 • Rozpoczęcie prac – zgłoszenie Nadzór Budowlany
 • Nadzór kierownika budowy
 • Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej z próbą szczelności
 • Mapka poinwentaryzacyjna –geodeta
 • Zakończenie prac – Nadzór Budowlany

3. zakresie Inwestora

 • Uzyskanie warunków na przyłącze gazu
 • Uzyskanie dziennika budowy
 • Opinia kominiarska
 • Uzgodnienie montażu gazomierza
 • Podpisanie Umowy na odbiór gazu