IMG_20200214_132424_resized_20200214_012449217

Pompy ciepła – gruntowe

Powietrze zewnętrzne można wykorzystać do ogrzewania. Nawet przy ujemnych temperaturach, powietrze zawiera ciepło, które można odebrać dzięki pompie ciepła  powietrze/woda, a następnie wykorzystać je do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne, produkcja ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz budynku spada do temperatur ujemnych lecz trzeba takie podkreślić  że wydajność pompy jest zależna od temperatury zewnętrznej . Temperatura -15 stopni jest graniczna temperaturą pracy pompy. Poniżej tej temperatury całe zapotrzebowanie na ciepło pochodzi z sieci odbiorcy.

Poniżej przykładowe wartości  dla wydajności powietrznej pompy ciepła o mocy 8kW :

Przykładowa moc wydajności grzewczej pompy, znanego producenta na rynku przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj

Tj = – 7 °C (warunki klimatu umiarkowanego) COPd 2,04

Tj = + 2°C (warunki klimatu umiarkowanego) COPd 3,21

Tj = + 7°C (warunki klimatu umiarkowanego) COPd 4,08

Tj = + 12°C (warunki klimatu umiarkowanego) COPd 5,77