20131121_153832

Pompy ciepła – gruntowe

Zastosowanie pompy ciepła pozwala obniżyć zużycie energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody o 80%, w odniesieniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Ponadto pompa ciepła stanowi najbardziej przyjazne środowisku ekologiczne urządzenie grzewcze, które pozwala na redukcję emisji CO2, warto wspomnieć, że nic widocznego nie montujemy wokół budynku czy na budynku co jest równoznaczne z brakiem hałasu czy szumu.

Ciepło geotermalne zakumulowane w gruncie (temperatura stała ok.4°C) zapewnia stały współczynnik Cop.  (objaśnienie dostarczam mój 1kW otrzymuje 5kW, np. budynek 160m2= pompa 8kW- mój wkład 1,6kW dla porównania  czajnik do wody pobiera 2kW)  Najbardziej skutecznym i efektywnym źródłem energii gruntowej jest pozyskiwanie jej za pomocą umieszczonych sond pionowych w ziemi wykonanych za pomocą specjalistycznej wiertnicy do odwiertów pionowych. Najczęściej głębokość sond sięga do 100 metrów w gruncie. Rozwiązanie takie zapewnia pozyskiwanie energii na kilka pokoleń i nie wymaga obsługi, pracuje bez obsługowo bezawaryjnie a niskie temperatury zewnętrze nie maja wpływu na pracę i sprawność pompy gruntowej . Sondy umieszczone w ziemi są nie widoczne, mogą być montowane praktycznie w każdym miejscu działki (np. pod miejscem parkingowym, halą, garażem, budynkiem itp.)

Współczynnik COP w zależności od urządzenia  od 4,8 do 5,30 przy powrocie czynnika z gruntu  0°C do3°C i temperaturze pomieszczenia 20°C.

Koszt użytkowania gruntowej pompy ciepła.

Roczny koszt ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej dla domu o powierzchni użytkowej 150 m2 , zlokalizowanego w centralnej Polsce, o zapotrzebowaniu na ciepło 45 W/m2 (6,75kW), zamieszkiwanego przez 4 osobową rodzinę, wynosi średnio 1 772 zł (przy założeniu ceny 1kWh = 0,50zł w taryfie dwustrefowej). Jest to roczny koszt energii elektrycznej zużytej przez gruntową pompę ciepła NIBE F1255, w tym budynku.